คำถาม
ศรีลังกา, เป็นชื่อที่จักรวรรดิโปรตุเกสตั้งให้แก่ศรีลังกาเมื่อมาถึง 1505, ถูกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า Ceylon. ในฐานะอาณานิคมของอังกฤษ, เกาะนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Ceylon; มันได้รับเอกราชในฐานะอาณาจักรแห่งศรีลังกาใน ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4520 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021