คำถาม
เซลล์ต้นกำเนิด Pluripotent ถือเป็นเซลล์ประเภทใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นเนื้อเยื่อประเภทต่างๆ. บางส่วนเหล่านี้รวมถึงตับ, หัวใจ, เส้นประสาท, และเซลล์ผิว. พวกมันยังสามารถแยกความแตกต่างออกเป็นเซลล์ประเภทอื่นได้ ...