คำถาม
วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันโรค, แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามีพวกมันมากเกินไปที่จะฆ่าได้. มีบางกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานหนักเกินไปและทำให้สับสนได้ ...