คำถาม
การใช้ชีวิตในเมืองไม่ใช่แนวคิดใหม่. เมืองมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ, เมื่อคนย้ายมาอยู่ใจกลางเมืองเพื่อการค้าและการค้า. ในขณะที่การอยู่อาศัยในเขตชานเมืองมีความโดดเด่นมากขึ้นในศตวรรษที่ 20 เช่น ...

คำถาม
The Chiefs began play in the AFL in 1960 as the Dallas Texans. When the team moved to Kansas City in 1963, owner Lamar Hunt changed the team's name to the Chiefs after also considering Mules, Royals, and Stars. Hunt ...