คำถาม
มีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าสภาพอากาศอาจส่งผลต่อความสูงของมนุษย์, แต่เอฟเฟกต์มีขนาดเล็กและไม่สอดคล้องกัน. โดยทั่วไป, คนตัวสูงจะพบในสภาพอากาศที่เย็นกว่า ในขณะที่คนตัวเตี้ยมักพบในสภาพอากาศที่อุ่นกว่า. นี่อาจจะเป็น ...

คำถาม
กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. This is because there's something ...