คำถาม
แมวน้ำท่าเรือ (เนื้อลูกวัวโฟคา), หรือที่เรียกว่าตราประทับทั่วไป, เป็นตราประทับที่แท้จริงซึ่งพบได้ตามแนวชายฝั่งทะเลเขตอบอุ่นและอาร์กติกของซีกโลกเหนือ. สายพันธุ์ pinniped ที่มีการกระจายอย่างกว้างขวางที่สุด (ของพื้นที่ผิวโลก, แมวน้ำหู, และผนึกที่แท้จริง), พวกเขาคือ ...