คำถาม
Computed Tomography Scan ที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ CT Scan ใช้อุปกรณ์เอ็กซ์เรย์พิเศษเพื่อศึกษาความผิดปกติที่พบในการทดสอบภาพอื่นๆ, และช่วยวินิจฉัยอาการไอโดยไม่ทราบสาเหตุ, หายใจถี่, เจ็บหน้าอก, ไข้, และเกี่ยวข้องกับอาการหน้าอก. การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการ ...