คำถาม
Socotra เป็นเกาะโดดเดี่ยวทางตอนใต้ของเยเมน และเป็นที่รู้จักจากพืชนานาพันธุ์. มีมากกว่า 350 พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่พบบนเกาะ. เป็นดินแดนที่โดดเดี่ยวที่สุดบน ...