คำถาม
ด้วยความเป็นห่วงเรื่องพิษที่เพิ่มขึ้น, ผู้คนหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากธรรมชาติ. เทรนด์สุขภาพสุดฮิต, รวมทั้งอาหารมังสวิรัติและอาหาร Paleo, มีความเกี่ยวข้องกับระดับความเป็นพิษที่เพิ่มขึ้น. บาง ...