คำถาม
ในขณะที่ลำดับ DNA เสริมอาจสร้างกรดอะมิโนเหมือนกัน, they don't always have the same function. นี่เป็นเพราะว่าแต่ละซีเควนซ์สามารถโต้ตอบกับโปรตีนจำเพาะในลักษณะที่แตกต่างกัน, ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงาน. สำหรับเหตุผลนี้, it's ...