คำถาม
สัญญาระยะยาวเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันปีแล้วปีเล่า, โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ. ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความมั่นคงเมื่อทำธุรกิจด้วยความมั่นใจ ...