คำถาม
Spirogyra เป็นสาหร่ายชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการเป็นหลายเซลล์ - หมายความว่ามีเซลล์ที่เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญสำหรับการทำงานที่แตกต่างกัน. สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรและการประสานงานในระดับที่สูงขึ้นมาก ...