คำถาม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลเรื่องอาการไข้และวิธีลดไข้ในลูกอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีสถานพยาบาลอยู่ใกล้ ๆ. อย่างไรก็ตาม, การวัดอุณหภูมิไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดว่าไข้เป็นสาเหตุหรือไม่ ...