คำถาม
แน่นอน, แม้ว่าจะมีความซับซ้อนอยู่บ้าง, พืชก็หมายถึงพืช, ดอกไม้และเชื้อราที่ค่อนข้างเติบโตในช่วงเวลาหรือยุคที่เฉพาะเจาะจง. พืชมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆ ได้ดีเนื่องจากต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่เคลื่อนที่. ที่ได้รับ ...