คำถาม
น้ำตาลมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆ เมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและอยู่ในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ. แหล่งน้ำตาลธรรมชาติที่สำคัญคือผลไม้. ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์, ผักเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดและผลไม้ก็หายากเมื่อเปรียบเทียบ. อย่างไรก็ตาม, ผัก ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3376 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021