คำถาม
เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงก๊าซในปริมาณที่เป็นประโยชน์ในถังที่มีขนาดเหมาะสม, คุณต้องทำให้มันเหลว. เชื้อเพลิงบางชนิดทำให้เป็นของเหลวได้ง่ายกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น. ตามตำราเคมีอินทรีย์ของ Joseph M. ฮอร์นแบ็ค, โพรเพนมี ...