คำถาม
คุณอาจเคยถูกบอกว่าคุณฉลาดพอๆ กับพ่อแม่ หรือบางครั้งก็เพิ่งค้นพบว่าคุณฉลาดขึ้นเมื่อเรียนหนักขึ้น, การวิจัยอย่างดีโดยนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดความฉลาด แต่ไม่ใช่ ...