คำถาม
หลายคนถกเถียงกันถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างอภิธานศัพท์และศัพท์ และบางคนบอกว่ามันอาจจะเหมือนกัน. ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นที่เป็นที่นิยม, เราให้ความแตกต่างที่สำคัญแก่คุณระหว่างพวกเขา. อภิธานศัพท์คือการรวบรวมคำศัพท์, จัดเรียงตามตัวอักษร, นั่น ...