คำถาม
มานานหลายทศวรรษ, Steve Jobs เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด. เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้าง Apple และ Pixar. Steve Jobs เป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดอย่างสร้างสรรค์ ...