คำถาม
ใช่, Halcyon Days เป็นปรากฏการณ์จริงที่สามารถสังเกตเห็นได้ในบางช่วงของปี. ตามแหล่งที่มาบางส่วน, วันนี้มักจะเกิดขึ้นในปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือต้นฤดูหนาว, เมื่ออากาศอบอุ่นและมีแดดจัด. ในระหว่าง ...