คำถาม
หลายคนขอให้เราให้ความกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างและการเปรียบเทียบของ Harvard College กับ Harvard University. ในโพสต์นี้, เราจะแบ่งปันข้อเท็จจริงที่สำคัญบางอย่างกับคุณซึ่งจะช่วยตอบคำถามส่วนใหญ่ของคุณ. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นหนึ่งเดียว ...