คำถาม
ระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยต่อมไร้ท่อที่ปล่อยฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด. ฮอร์โมนเหล่านี้กระตุ้นการตอบสนองของ homeostatic rfeedback ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสมดุล. ระบบต่อมไร้ท่อมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการทางสรีรวิทยาเพื่อที่จะเติมเต็ม ...