คำถาม
คุณทราบหรือไม่ว่า DNS แปลชื่อโดเมนเช่น Scholarsark.com เป็นที่อยู่ IP เช่น 107.32.11.23? คุณรู้หรือไม่ว่ามีไฟล์อยู่ใน Windows ของคุณ 10 คอมพิวเตอร์ที่สามารถแทนที่มันได้? It's called your hosts ...