คำถาม
ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลมากมายในทั้งสองภูมิภาค, แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ภูมิศาสตร์เล่นในทั้งสองพื้นที่คือการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสำหรับอินเดียในขณะที่จำกัดการติดต่อจีนกับผู้อื่น. อินเดียเป็นภูมิภาค ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4282 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021