คำถาม
Osteomyelitis คือการติดเชื้อและการอักเสบของกระดูกหรือไขกระดูก. มันจะเกิดขึ้นหากจุลินทรีย์หรือโรคติดเชื้อราเข้าสู่เนื้อเยื่อกระดูกจากเลือด, เพราะอาการบาดเจ็บหรือการผ่าตัด. เมื่อกระดูกติดเชื้อ, กระดูก ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 5329 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021