คำถาม
ในขณะที่ศาสนาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้ง, นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสถานที่ที่ผู้คนอาศัยอยู่. ภูมิศาสตร์ที่คุณอาศัยอยู่สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อและค่านิยมของคุณ. ตัวอย่างเช่น, ที่ ...
0
11 เดือน 0 คำตอบ 3912 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021