คำถาม
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ตคือห้องสมุดเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้หัวข้อต่างๆ, แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการค้นคว้าปัญหาเสมอไป. ยากที่จะหาได้อย่างแน่นอน ...