คำถาม
จิงโจ้มีวิวัฒนาการตามกาลเวลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย. จิงโจ้มีกล้ามเนื้อมากมายที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้เร็ว. จำนวนสูงสุดของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อในกระเป๋าหน้าท้องใด ๆ ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 12279 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021