คำถาม
กระป๋องอลูมิเนียม. หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน 2007, หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน. น่าเสียดาย, หากคุณมีแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาก่อน ...