คำถาม
จิ้งจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมังกรโคโมโด. เกือบสูญพันธุ์หลังจากนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกค้นพบสัตว์เลื้อยคลานบนเกาะโคโมโด, อินโดนีเซีย, ใน 1912, ปัจจุบันสายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของชาวอินโดนีเซีย บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบางส่วน ...