คำถาม
การไถพรวนเป็นกระบวนการทำลายชั้นผิวดิน, มักจะมีเครื่องมือกล. การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมเอาหินออก, ตอไม้, ราก, หรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ จากผิวดินก่อน ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 3761 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021