คำถาม
กฎการอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ละเมิดอย่างสมบูรณ์ในทั้งสองกระบวนการเพราะเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง, เพราะเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำกลายเป็นกลูโคสและออกซิเจน, พลังงานจากแสงแดดต้องเข้าสู่ ...

คำถาม
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการจุดเทียนไขคืออะไร, หรือจินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณจุดเทียน, มันคือพลังงานธรรมดาๆ ที่เปลี่ยนมาเพื่อให้แสงสว่างแก่คุณ. ในบทความนี้, เราจะ ...

คำถาม
พลังงานกลเป็นผลรวมของศักย์ไฟฟ้าและพลังงานจลน์ในระบบ. หลักการอนุรักษ์พลังงานกลระบุว่าพลังงานกลทั้งหมดในระบบ (เช่น., ผลรวมของศักย์ไฟฟ้าบวกพลังงานจลน์) ...