คำถาม
John Porterfield (11 กุมภาพันธ์ 1946 – 11 กันยายน 2007) was a Scottish professional footballer, and an experienced football coach who worked at both club and international level for almost 30 ปีที่. At the time of his death, he was the coach of the Armenian ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 3748 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021