คำถาม
ต้นกำเนิดของ Ok สามารถเน้นได้จากความหมายของ Ok ซึ่งย่อมาจาก "oll korrect" . มักพูดตอนบรรยายว่าดี, เอาล่ะ, หรือถูกต้องทุกประการ. Origin Of The Word "Ok" คำ ...