คำถาม
การใช้งานไมโครเวฟที่พบบ่อยที่สุดคือการทำอาหาร. แต่ยังใช้ให้ความร้อนหรือหลอมวัตถุและวัสดุบางชนิดได้อีกด้วย. ไมโครเวฟเป็นคลื่นวิทยุรูปแบบหนึ่งที่มีความถี่สูง ...

คำถาม
เตาไมโครเวฟปล่อยรังสีความร้อนออกมาเพื่อทำให้อาหารร้อนขึ้น. รังสีไมโครเวฟเป็นรังสีความร้อน. ด้วยเหตุผลบางอย่าง, ครูและหนังสือก่อนวัยเรียนมีความเข้าใจผิดว่ารังสีความร้อน = รังสีอินฟราเรด. All frequencies of the electromagnetic spectrum carry ...

คำถาม
You are actually exposed to less radiation if you stick your hand in a properly functioning microwave oven right after it turns off. ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการปรับตัวให้เข้ากับความมืดมิด, the microwaves emitted by a microwave oven are not harmful beyond their ability to ...