คำถาม
ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวหลังจากผ่านไปหลายวัน. อาจเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวก็ได้. ข้าวฟ่างมีขนาดเล็กและส่วนใหญ่จะใช้เป็น ...