คำถาม
Snakes are known to be the world's most dangerous predators. พวกมันล่าและฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงตัวเอง. งูหลาม, งูหลามหินแอฟริกัน, เป็นงูที่มีความยาวมากที่สุดที่หาได้ ...