คำถาม
สารประกอบทางเคมี Neon พบได้ในธรรมชาติและมีการใช้มานานหลายทศวรรษ. ใช้สำหรับทำทุกอย่างตั้งแต่สีเรืองแสงในที่มืดไปจนถึงหลอดฟลูออเรสเซนต์. แต่, the toxicity of this compound is what makes ...
0
1 ปี 0 คำตอบ 6883 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021