คำถาม
ก๊าซหายากมีความเสถียรมากที่สุดเพราะมีจำนวนอิเล็กตรอนวาเลนซ์สูงสุดที่เปลือกนอกสามารถรองรับได้. ซึ่งหมายความว่าก๊าซหายากมีการกำหนดค่าออกเตต. องค์ประกอบของก๊าซมีตระกูลมีความเสถียรและไม่ทำปฏิกิริยา (เฉื่อย) เพราะภายนอก ...