คำถาม
ต้นไม้เป็นแหล่งเดียว, แต่แหล่งที่ใหญ่กว่าคือสาหร่ายทะเล (สาหร่ายทะเล) และแพลงก์ตอนพืชมหาสมุทร. ด้วยกัน, marine plants produce about half of the world's oxygen. ตามเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, เกี่ยวกับ 70% ของออกซิเจนในบรรยากาศมาจากทะเล ...
0
5 เดือน 0 คำตอบ 2068 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021