คำถาม
โรคอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์. โรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น ความดันโลหิตสูง, โปรไฟล์ไขมันผิดปกติ, ระดับอินซูลินที่สูงขึ้น), พิมพ์ 2 โรคเบาหวาน, โรคข้อเสื่อมและภาวะซึมเศร้าเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ของโรคอ้วน. ...