คำถาม
The Panama Canal (ส่วนใหญ่เกิดจากการแยกตัวออกจากทวีปอื่น: คลองปานามา) เป็นของเทียม 82 กม. (51 ฉัน) ทางน้ำในปานามาที่เชื่อมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิก. คลองตัดผ่านคอคอดปานามาและเป็นช่องทางการค้าทางทะเล. คลองล็อคอยู่ที่ปลายแต่ละด้านเพื่อยกเรือขึ้นไปยังทะเลสาบ Gatun, an artificial lake created to reduce the amount of excavation ...