คำถาม
การควบคุมคลื่นเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุ. คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งข้อมูล. การส่งถูกใช้ครั้งแรกสำหรับข้อความรหัสมอร์ส, แต่ก็มี ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 6905 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021