คำถาม
โทรศัพท์มือถือไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง, ไม่ว่าจะใช้นานแค่ไหนก็ตาม, เพราะสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ. Radio waves simply don't have enough energy per photon to ionize atoms. องค์การอนามัยโลกระบุว่า, "Only the high frequency ...