คำถาม
เรามักจะคิดว่าการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นกิจกรรมเฉพาะ, เช่นโปรโมชั่นหรือของแจก. อย่างไรก็ตาม, มันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า. วิธีที่เรามีส่วนร่วมกับลูกค้าของเราสามารถทำได้ ...