คำถาม
วัตถุประสงค์เชิงวิวัฒนาการของผลลูกแพร์เต็มไปด้วยหนามคือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาอาหารตามธรรมชาติสำหรับสัตว์เช่นจากัวร์, ocelot, และโคโยตี้. ลูกแพร์เต็มไปด้วยหนามเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินที่ดี. พวกเขาคือ ...