คำถาม
คาร์บอนไดออกไซด์, หรือที่เรียกว่าธรรมชาติ, คาร์บอนไดออกไซด์, is a common gas that is found in the Earth's atmosphere. อาจเป็นผลมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและแหล่งอื่นๆ. คาร์บอนไดออกไซด์คือ ...