คำถาม
A pony is a small horse(Equus ferus caballus). Depending on context, a pony may be a horse that is under an approximate or exact height at the withers or a small horse with a specific conformation and temperament. มีมากมาย ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 11492 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021