คำถาม
ทุกคนมีต่อมรับรสไม่เหมือนกัน. เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ทำให้ทุกคนในโลกมีรสนิยมต่างกัน. หากคุณมีฟันหวาน, คุณคงชอบอาหารหวานๆ เช่น น้ำแข็ง ...
0
11 เดือน 0 คำตอบ 4385 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021