คำถาม
ใช่, แม้ว่าจะหายากมากก็ตาม, เป็นไปได้ที่มนุษย์จะมองเห็นรุ้งกินน้ำตามธรรมชาติ 4 สีพร้อมกันบนท้องฟ้า. รุ้งเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดสีขาวโปรยลงมาจากเม็ดฝนในอากาศ. เนื่องจากคุณสมบัติการกระจายตัวของน้ำ, ...